آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه جمعه 12 خردادماه در جلسه تفسیر سوره «حدید» در مسجد بعثت خرم آباد اظهار داشت: آیه چهارم این سوره ۵ قسمت دارد، شامل اینکه آسمان ها و زمین در ۶ دوره آفریده شده است، سپس خداوند استیلای بر عرش پیدا کرد، نتیجه استیلای بر عرش نیز تدبیر در امور و گستره علم الهی بوده است.

وی با بیان اینکه قسمت بعدی این آیه عبارت «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ» است، تصریح کرد: معنای این جمله ان است که خدا با شماست هرجا که شما باشید، خدا به آنچه که انجام می دهید بصیر و آگاه است.

یکی از صفات خدا حضور و شهود است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این آیه معروف به آیه «حضور» است، این آیه اشاره به یکی از صفات خدا دارد که یکی از صفات خدا حضور و شهود است، افزود: خداوند در همه جا حاضر است و اعمال همه انسان ها را می بینید و شاهد و گواه است؛ امام (ره) بر همین اساس فرمودند: عالم هستی محضر خداست.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه چنیدن آیه «حضور» در قرآن کریم وجود دارد، گفت: آیه ۷ سوره مجادله «آیا نمی‌دانی که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است می‌داند؛ هیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمی‌کنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنهاست، و هیچ گاه پنج نفر با هم نجوا نمی‌کنند مگر اینکه خداوند ششمین آنهاست، و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند، سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه می‌سازد، چرا که خداوند به هر چیزی داناست» نیز آیه حضور است.

وی ادامه داد: در سوره ق آیه ۱۶ «ما از رگ گردن به او نزدیک تریم» و آیه ۱۱۵ سوره بقره «و مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو کنید همان جا روی خداست، بی تردید خداوند گسترده و داناست» نیز می توانیم حضور خدا را درک کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: در قرآن یکسری آیاتی داریم به عنوان حضور و شهود، یکی از این آیات جمله «وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ» به معنای «و هر کجا باشید او با شماست» است.

احاطه وجودی و علمی خدا بر انسان

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه سوال است که خدا با شماست یعنی چه؟ این موضوع یک معنای عرفانی دارد که باید به آن بپردازیم، ما چون در عالم ماده زندگی می کنیم، درک این معنا برای ما مشکل است، اظهار داشت: انسانی که تعلقات مادی دارد نمی تواند خدایی که نه جسم است و جسمانی را درک کند.

وی با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم این معنا را در ذهن نزدیک کنیم اولا باید زمان و مکان را کنار بگذاریم، حرکت و سکون را باید کنار بگذاریم، تغییر را بگذاریم کنار و  خودمان را از تعلقات مادی رها کنیم و آن وقت شاید بتوانیم بعضی از این معارف الهی را پی ببریم، تصریح کرد: معیت به معنای باهم بودن است و آیه چهارم سوره حدید می گوید خدا همراه شماست و هیچکس نیست که خدا از او جدا باشد، مفسران درباره معنای معیت در این آیه چهار احتمال گفته اند که سه مورد آن قابل قبول است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بعضی از ظاهریون که تنها ظاهر قرآن را می بینند گفته اند مقصود از این معیت، معیت زمانی و مکانی است، اما این تفسیر درست نیست، چون خدا جسم نیست و معیت جسمانی و زمانی مراد نیست.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه برخی دیگران از مفسران گفته اند مقصود از معیت، معیت وجودی است، احاطه وجودی خدا بر انسان، و استشهاد کرده اند به برخی روایات از جمله حدیث قدسی که خداوند به حضرت موسی گفت: ای موسی من جلوی تو هستم، پشت سر تو هستم، سمت راست و سمت چپ تو هستم و همنشین تو هستم وقتی مرا یاد می کنی.

وی ادامه داد: معنای دیگری که برخی بیان کرده اند، اشاره به احاطه علمی خدا است، خدا می داند شما چه می کنید و خبر و آگاهی دارد؛ احاطه علمی لازمه احاطه وجودی است.

خدا در سختی ها و راحتی ها با ماست

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه احتمال دیگری که بسیاری از عرفا داده اند این است که مقصود از معیت انسان با خدا معیت قیومی است، یعنی خدا مقوم است و انسان متقوم، و قوام انسان به خداست و انسان از خدا جدا نیست، تصریح کرد: شما خورشید را می بینید و دارای اشعه است آیا اشعه از خورشید جداست؟ وجود اشعه بسته به خورشید است؛ خدا هم با انسان اینگونه است و انسان بدون خدا معنا ندارد و هرجا انسان هست خدا است و هرجا خدا باشد موجودات هم هستند.

آیت الله میرعمادی ادامه داد: انسان و سایه او مثال دیگری است که موضوع را برای ما روشن می کند، هرکجا سایه است انسان است، نمی شود سایه ای باشد و انسان نباشد، در نتیجه قوام سایه به انسان است.

وی با تاکید بر اینکه هرکجا شما باشید خدا هم هست و انسان وابسته به خداست و از خدا جدا نیست، افزود: در دعای عرفه می خوانیم: آیا برای غیر تو ظهوری است؟ تو ظاهری تو باطنی؛ غیر خدا ظهوری نیست و ما سایه هستیم، سایه که استقلال و هویت ندارد و اگر هست به برکت اشیاء است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: خدا در سختی ها و راحتی ها با ماست؛ وقتی معتقد باشیم خدا با ما حاضر است و شاهد است و حضور دارد، باید ادب حضور را رعایت کنیم؛ ادب حضور این است که گناه، نافرمانی و معصیت نکنیم.

 

آرشیو اخبار