آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه شنبه 13 خردادماه در جلسه تفسیر سوره «حدید» در مسجد بعثت خرم آباد با اشاره به آیه پنجم این سوره اظهار داشت: محور آیه پنجم فرمانروایی مطلق خدا بر آسمان ها و زمین است.

فرمانروای مطلق خداوند است

وی با بیان اینکه یکی از اسامی که در قرآن فراوان به کار رفته است اسم «مالک» به معنای صاحب اختیار و فرمانروا است ادامه داد: این تعابیر یک مطلب را در مورد خدا برای ما روشن می کند و آن مسئله فرمانروایی، مالکیت و حکومت خدا بر جهان هستی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه آنچه  در رابطه با فرمانروایی در آیات قرآن استفاده می شود در دو مورد از موارد فرمانروایی تاکید شده است گفت: یکی فرمانروایی خدای متعال بر آسمان ها و زمین بوده که در آیات متعدد آمده است و دوم، فرمانروایی خدای متعال در روز قیامت است که در روز جزا فرمانروای مطلق خداوند متعال است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در آیه پنجم سوره «حدید» که آمده است: لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَی اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، از خداوند تعبیر به «ملک» شده است گفت: کلمه ملک به معنای فرمانروایی، احاطه خدا بوده و به این معنی که خداوند تسلط دارد.

فرمانروایی خداوند در دنیا و آخرت

وی با بیان اینکه یکی از آیاتی که در زمینه فرمانراوایی خدای متعال است همین آیه پنجم سوره «حدید» است گفت: در آیه دوم نیز لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یُحْیِی وَیُمِیتُ که در آیه پنجم ذکر شده آمد است، و دلیل این امر از سوی مفسران اعلام شده است.

وی گفت: در این رابطه مفسران در جواب اول گفته اند: خداوند در آیه دوم فرمانروایی خود را بر عالم هستی به صورت محدود مطرح کرد، اما در آیه پنجم خداوند فرمانروایی خود را به صورت گسترده مطرح کرده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در آیه دوم بحث فرمانروایی خداوند، در محدوده زنده کردن و میراندن انسان ذکر شده است افزود: اما در آیه پنجم خداوند متعال فرمانروایی خود را نسبت به تمام امور مطرح کرده است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به جواب دوم مفسران در این رابطه بیان داشت: در آیه دوم خداوند فرمانروایی خود را برای اینکه قدرت خود را نشان دهد مطرح کرده است، اما در آیه پنجم فرمانروایی خدا نسبت به روز قیامت به رخ کشیده می شود و این فرمانروایی تنها مختص به دنیا نیست.

نظم و تدبیر جهان به دلیل فرمانروایی خداوند است

وی با بیان اینکه اثر فرمانروایی خداوند در آیه دوم سوره «حدید» مربوط به دنیا بوده و اثر فرمانروایی خدا در آیه پنجم مربوط به آخرت است گفت: بنابراین این امر تکرار نیست، بلکه هر کدام دلالت بر معنای مستقلی دارند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به این نکته که به چه دلیل ما می گویم فرمانروایی منحصر در خدا است؟ گفت: در این رابطه چند جواب را می توانیم بدهیم، جواب اول: وابستگی جهان، آسمان ها و زمین به خدای متعال است چرا که جهان در استمرارش مورد عنایت خداوند است و خدا خالق و آفریننده است و اختیار را هم خدا دارد.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه خدایی که خالق آسمان و زمین است، همان خدا مالک و فرمانروای آسمان زمین است افزود: همچنین جواب دوم: آفرینش حکیمانه خدا، دلالت بر این می کند که خداوند فرمانروا است و خدا می میراند، زنده می کند، وقتی حیات و ممات به دست خدا باشد، خدا مالک و فرمانروا است.

وی با اشاره به جواب سوم بیان داشت: تدبیر، هماهنگی و نظم موجود در جهان هستی دلیل بر این است که خدای یکتا و یگانه فرمانروا است.

مراقبت از اعمال با اعتقاد به فرمانروایی خدا

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به این سوال که فرمانروای مطلق خداست، چه تاثیری در زندگی ما دارد؟ گفت: وقتی که ایمان به این مطلب داشته باشیم که خدا فرمانروای مطلق است و صاحب اختیار است به طور طبیعی از خودمان مراقبت می کنیم، قانون شکنی نمی کنیم، همیشه قانون شکنی در مسائل دنیوی دلیل بر ضعف فرمانروا است، اما وقتی که فرمانروای قویی حاکم باشد قانون شکنی وجود ندارد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه وقتی که معتقد باشیم که خدا فرمانروای مطلق است مراقب اعمال و رفتار خود هستیم و از گناه دوری می کنیم افزود: اگر اعتقاد داشته باشیم فرمانروای مطلق خداست اول گناه نمی کنیم و اگر گناه کردیم توبه می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وقتی قائل باشیم خدا فرمانروای مطلق است به غیر خدا پناه نمی بریم گفت: دانشمندان جامعه شناس و عرصه سیاست و حکومت می گویند اصول فرمانروایی پنج چیز است که علم، قدرت، حکمت، تسلط و اینکه بتواند همه را به دور خودش داشته باشد.

 

آرشیو اخبار