آیت الله سید احمد میرعمادی سه‌شنبه ۱۷ اسفند در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران لرستان در سخنانی خاطر نشان کرد: نباید در مقابل دشمنان احساس ضعف کنید. ایشان اظهار داشت: باید در مقابل دشمن قدرت خود را به نمایش بگذاریم و اقتدار و امنیت کشور را به رخ دشمن بکشیم.

برخی در کشور مجذوب بیگانگان شده اند

وی با بیان اینکه بعضی افراد در کشور مجذوب بیگانگان هستند و نگاه به دست دیگران دارند، عنوان کرد: ما نباید در مقابل دشمن احساس ضعف کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود بر ضرورت تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه حفظ شود.

آیت الله میرعمادی به برنامه های هفته شهدا در استان لرستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با توجه به بررسی های صورت گرفته برنامه های امسال نسبت به سال های گذشته مقرر شده که به صورت متنوع و متعدد برگزار شوند.

وصیت نامه شهدا در جامعه بازخوانی شود

وی با بیان اینکه برای برگزاری برنامه های هفته شهدا در استان همه دستگاهها باید پای کار بیایند تصریح کرد: باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مبادا فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تضعیف شود گفت: همچنین تکریم پدران، مادران و خانواده های شهدا وظیفه همه است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در برابر خانواده شهدا باید سر تعظیم فرو آوریم تصریح کرد: ما در مقابل خانواده شهدا وظیفه دینی، شرعی و الهی داریم.

وی با بیان اینکه در هفته شهدا باید ابعاد شهادت و جلوه های ایثار در جامعه برجسته شود ادامه داد: یکی دیگر از وظایف ما برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بازخوانی وصیت نامه شهدا به عنوان منشور انقلاب و شهیدان است.

وصیت نامه شهدا گنجینه تاریخ انقلاب اسلامی ایران است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه عمل به وصیت شهدا واجب است افزود: وصیت نامه شهدا در قالب دستور العمل زندگی مردم باید عملی شود.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه وصیت نامه شهدا باید در جامعه زنده شود تصریح کرد: پدران و مادران شهدا نیز باید وصیت نامه شهدا را برجسته کرده و آنها را قاب کنند و به دیگران نشان دهند.

وی با بیان اینکه وصیت نامه شهدا گنجینه تاریخ انقلاب اسلامی ایران است بیان داشت: این سرمایه باید در جامعه حفظ و تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خوشبختانه فعالیت های بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه های مختلف طی سال های اخیر مطلوب بوده ادامه داد: همچنین رسیدگی بنیاد شهید به امور شهدا، جانبازان و ایثارگران جای تقدیر دارد.

ضرورت ایجاد اشتغال برای فرزندان شهدا و ایثارگران

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه اقدامات خوبی از سوی بنیاد شهید در استان صورت گرفته اما انتظار این بوده که امور جانبازان، ایثارگران و ... رسیدگی بهتر و بیشتری صورت گیرد بیان داشت: اقدامات صورت گرفته در برابر ایثار خانواده شهدا ناچیز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به حوزه اشتغال فرزندان شهدا، جانبازان و ایثارگران تاکید کرد و گفت: در این رابطه باید برنامه ای جامع در استان تهیه شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: باید برای ایجاد اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران و همچنین رسیدگی به امور جانبازان و ایثارگران در استان جلسات متعددی برگزار شود.