نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، تاکید کرد: نیازمند به تلاش و جدیت در بخش‌های مختلف کشور هستیم.

آیت الله سید احمد میرعمادی شنبه 17 شهریورماه در دیدار با مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان لرستان با تاکید بر اینکه امروز ما نیاز به کار، تلاش و جدیت در همه بخش ها داریم، اظهار داشت: کسی که اقتصادی است باید تلاش و کوشش اقتصادی داشته باشد، کسی که ورزشی است تلاش و کوشش ورزشی باید داشته باشد، کسی که روحانی است تلاش و کوشش مذهبی باید داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه ما نیازمند به تلاش و کوشش هستیم، گفت: تلاش و کوشش امید را در دل ها زنده می کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه کار و تلاش موجب امیدواری می شود، تصریح کرد: همچنین کار و تلاش نشاط آور است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات روحی و روانی ناشی از کم کاری و سست کاری است، ادامه داد: کار نشاط می آورد و از نظر علمی و روانی انسان را آزاد می کند.

وی با بیان اینکه هیئت های ورزشی فعال شوند، مدیر ورزشی و کمیته های ورزشی فعال باشند نشاط آور و ارزشمند است، گفت: تفاوتی که ما با سایر کشورها داریم و آن اعتقاد به ارزش ها است.

آرشیو اخبار