آیت الله سید احمد میرعمادی 28 شهریورماه در جمع عزاداران حسینی در در مسجد سید بحرالعلوم بروجرد با اشاره به مبارزه حق و باطل و ویژگی های جبهه حق اظهار داشت: ایمان،  تقوا، محبت و بصیرت از ویژگی های جبهه حق است؛ در مقابل عیش و نوش و مقام پرستی، ظلم و جنایت از ویژگی های جبهه باطل است.

مبارزه حق و باطل مبارزه ای دائمی است

وی حق، عدالت و انصاف را از ویژگی های جبهه حق دانست و تصریح کرد: مبارزه حق و باطل مبارزه ای دائمی بوده و سرانجام حق پیروز است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه عاشورا تجلی جنود رحمان در مقابل جنود شیطان است، افزود: در عاشورا دو صف در مقابل هم قرار گرفتند؛ صف حق و باطل.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه کربلا نمایشی از صف کشی دو جبهه حق و باطل بود، ادامه داد: یک جبهه اوج عظمت، فداکاری، شجاعت و حق طلبی و یک جبهه هم اوج گستاخی، خونخواری و ظلم بود.

دین داری و ولایتمداری ویژگی جبهه حق

وی با اشاره به اینکه گروه حق دعا و عبادت،  حق خواهی و حق پرستی، غیرت، حماسه،  عزت و کرامت را سر لوحه قرار داده اند، گفت: این گروه دارای ویژگی هایی همچون صداقت، پاکی، عدالت، دین داری و ولایتمداری هستند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: جبهه باطل به دنبال دنیا خواهی و دنیا پرستی و عیش و نوش بوده و سرگرم لهو و لعب است، زبونی و پستی و ذلت از ویژگی های جبهه باطل است.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: دین فروشی و ولایت سیتزی از دیگر ویژگی های گروه باطل است.

الگوی جبهه مقاومت اسلامی امام حسین(ع) است

وی با بیان اینکه امروز دو جبهه مقاومت اسلامی و استکبار جهانی مقابل هم هستند، گفت: مقاومت اسلامی به رهبری ایران به دنبال حق است و استکبار جهانی به رهبری آمریکا به دنبال تعدی و چپاول است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مستضعفان و عدالت خواهان در یک طرف قرار گرفته اند، افزود: حق همیشه ثابت و پیروز است و باطل همیشه نابود شدنی است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه الگوی جبهه مقاومت اسلامی امام حسین(ع) است و الگوی استکبار جهانی یزیدیان است، اظهار داشت: باید راهی که امام حسین به ما نشان داد را ادامه دهیم. این راه، راه عزت و شرافت است.

وی با اشاره فشارهای اقتصادی و شرایط معیشتی امروز گفت: با این وجود مردم عزت، دین، کرامت و بزرگی خود را نمی فروشند چون در جبهه امام حسین(ع) قرار گرفته اند.