آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه 20 آذرماه در همایش رهیافتی نو برای توسعه استان لرستان دراتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه آنچه انسان را می تواند به رشد و پیشرفت برساند؛ همت بلند، دور اندیشی وتوکل بر خدا است، اظهار داشت: باید برای سال های آینده لرستان برنامه ریزی بلندمدت کرد.

۳ عامل رشد لرستان

وی با بیان اینکه اگر در اینگونه جلسات رشد و پیشرفت می بینید ادامه دهید، تصریح کرد: توسعه ناظر به کمیت است و رشد و پیشرفت ناظر به کیفیت.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه رشد لرستان به سه عامل بستگی دارد، افزود: اراده قوی و انگیزه خالص یکی از این عوامل است؛ به طوری که اگر طرح و پروژه ای توسط مخالفان ما مطرح شد، حمایت کنیم.

قطعا نفی هرظرفیتی باعث عقب ماندگی است

آیت الله میرعمادی اتحاد و همدلی، اخوت و برادری و بکارگیری همه ظرفیت ها را دومین عامل پیشرفت و رشد لرستان دانست و یادآور شد: قطعا نفی هر ظرفیتی باعث عقب ماندگی است.

وی خاطرنشان کرد: کار و تلاش و روحیه جهادی مسئولان سومین عامل رشد استان است.

استفاده از نیروهای لایق، پرتوان و جوان برای پیشرفت استان یک ضرورت است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه سند توسعه و پیشرفت لرستان توسط اعضای برجسته هیئت علمی استان در دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان تهیه شده است، ادامه دادزیرساخت های فرهنگی در لرستان مطلوب است و این استان آماده سرمایه گذاری است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه باید در کنارتوسعه دانش بنیان، به توسعه فرهنگی اهتمام ورزید، تصریح کرد: استفاده از نیروهای لایق، پرتوان و جوان برای پیشرفت و توسعه استان یک ضرورت است.

وی یادآور شد: باسرمایه گذار، سرمایه بَر از لرستان به شدت مخالفیم.